Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding wanneer het dienstverband wordt beëindigd na langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt te zijn. Voor deze transitievergoeding kan de werkgever vanaf 1 april 2020 gecompenseerd worden.

In Nederland is het zo geregeld dat een werkgever twee jaar loon doorbetaalt als een werknemer (langdurig) ziek is. Wanneer de werknemer langer dan twee jaar ziek is, kan de werkgever bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen. Zodra het UWV een ontslagvergunning toekent kan de werkgever het dienstverband met de werknemer beëindigen. De werkgever is dan wel verplicht om de werknemer een transitievergoeding te betalen. De transitievergoeding waar de werknemer recht op heeft, kan dankzij de nieuwe wet echter gecompenseerd worden.

Voorwaarden compensatie

Wel zijn er een aantal voorwaarden verbonden die een werkgever het recht geven op compensatie van de transitievergoeding:

  • De werknemer is ontslagen vanwege langdurig arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld bij ziekte;
  • De werknemer heeft wettelijk recht (gehad) op een transitievergoeding;
  • De transitievergoeding is reeds al betaald aan de werknemer.

Aanvragen compensatie

Werkgevers kunnen de compensatie aanvragen door een digitaal formulier in te vullen bij het UWV. Het formulier is vanaf 1 april 2020 te vinden in het werkgeversportaal van UWV. Werkgevers moeten aan kunnen tonen dat ze recht hebben op de compensatie. Daarom moeten er een aantal gegevens worden ingevuld, zoals:

  • Bewijs en duur van de arbeidsovereenkomst;
  • Kosten loondoorbetaling werknemer;
  • Bewijs dat werknemer ziek uit dienst is gegaan;
  • Hoe de transitievergoeding is betaald en berekend;

Voor meer informatie over de aanvraag van de compensatie, verwijzen wij u door naar het UWV. Hier staat bijvoorbeeld ook welke documenten de werkgever allemaal moet doorsturen tijdens de aanvraag.