Algemene voorwaarden

Hier vindt u mijn algemene voorwaarden:

 

Praktijk Odijk heeft conform de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal voorwaarden en reglementen opgesteld. Hierin is o.a. te lezen welke informatie wordt verwerkt en hoe er met persoonsgegevens en privacy wordt omgegaan.

 

Praktijk Odijk hanteert de WKKgz regeling via de NFG: